dijous, 23 de maig de 2013

ARTICLE D'OPINIÓ: Els llibres digitals a l'escola

Els llibres digitals a l'escola es van introduir fa poc temps, al nostre centre fa 3 anys que treballem amb el projecte "1x1", és a dir un alumne, un ordinador. També s'han instal·lat pissarres digitals a gairebé totes les aules. No estem molt segurs de si això és una bona manera d'aprendre o si els alumnes es distreuen més, hi ha opinions de tot tipus.

Per una banda, hi ha gent que creu que les noves tecnologies a l'escola són un avantatge. Pensen que s'aprèn més i que facilita molt a l'hora de cercar informació, a més, els alumnes estan més motivats a l'hora de treballar amb l'ordinador.
Per contra, hi ha persones que s'estimen més el llibre i la llibreta. D'aquesta manera a l'hora d'estudiar o de fer deures no et pots distreure amb l'ordinador. Hi ha professors que van començar a treballar amb els llibres digitals i ja ho han deixat de fer perquè no els hi anava bé o bé pels errors de la xarxa d'internet que feien més lentes les classes.

Jo crec que l'ordinador és molt necessari per cercar informació i per treballar a l'escola. Vivim en una societat totalment tecnològica i a gairebé el 100% de les cases hi ha ordinadors, és per això, que penso que a l'escola hem de treballar amb aquestes eines per formar-nos millor. Tot i que hi estic a favor, també penso que hi ha d'haver temps per tot, per treballar amb l'ordinador i per treballar amb el llibre i la llibreta.                                 

                                                                        

Il·lustració sobre el dilema de llibre o ordinador a l'educació
                                                                                                                                                    S.Gautier

ARTICLE D'OPINIÓ: Cadena perpètua.

La cadena perpètua és una pena privativa de llibertat, normalment es fa servir davant d'un delicte molt greu. És un dels càstigs més severs que un criminal pot tenir. Consisteix en la privació total de la llibertat d'una persona que ha comès un delicte greu.

En l'actualitat, les condemnes han canviat. Ara, fan presoneres a les persones durant un màxim de 30 a 35 anys, però no tota la seva vida, excepte a Perú i Canadà que la cadena perpètua és obligatòria en cas d'homicidi i en altres països ho és segons la gravetat de l'assumpte. Ara bé, a aquest càstig el seguim anomenant-lo 'cadena perpètua' o 'presó perpètua'.

Per una part, per a la societat que vol estar en pau, està bé perquè no viuen amb por i veuen que hi ha justícia amb algunes de les atrocitats que es cometen. Per part dels presoners està malament, perquè si volen canviar tindran que esperar 35 anys o no podran canviar mai ja que es quedaran tota la seva vida allà.
Crec que el mètode és bo, ja  que segons el delicte comès (homicidi, pederastia, violació...), és una opció que tot i no reparar el mal fet, pot tenir un efecte "positiu" de cara a la societat, doncs queda ben clar que qui la fa la paga, però crec que per l'autor dels delictes no serveix de gaire. 


Imatge d'una presó
Per saber si es tindrà que complir la cadena perpètua es fa un judiciT.Saldías