divendres, 4 de novembre del 2011

Entrevista a Montse Zaera, directora de l'Institut Bellvitge

Quants anys portes de directora?
Porto 2 anys de directora

És molt difícil ser directora d'un institut?
No. Hi ha molta feina i és complicat quan hem de prendre decisions que afecten a les persones (alumnes, famílies, professorat...).

A part de directora ,ets professora? De quina assignatura?
Sí. Sóc professora de Quimíca a Batxillerat.


Com es fa per escollir la directora?
Un professor que vol ser director ha de presentar un projecte que és avaluat per una comissió en la que hi ha professorat, alumnat i pares/mares entre d'altres, junt amb la inspectora del centre. Tot i que aquest no ha estat el meu cas. Jo, fins ara, he estat nomenada any rere any per proposta de la inspectora.


Quins canvis has notat de ser professora a ser directora?
He notat un canvi radical, molt gran. Molt més volum de feina i molta més responsabilitat.

Es fa molt difícil prendre decisions dràstiques amb l'alumnat?
Jo sóc la que dono el vist-i-plau. Qui s'encarrega d'aquesta feina de problemàtica de disciplina és el Cap d'Estudis. L'equip directiu té les feines distribuïdes i aquesta li toca a ell. 

Afecta la crisi l' institut?
No. A qui afecta més és a les famílies dels alumnes.


Per què hi ha tants professors nous?
Cada dos anys van rotant els professors que no tenen plaça fixa. A això se'n diu  "Concurs de trasllats"

Creus que l'ensenyament d'abans era millor que el d'ara?
No, encara que abans els nens que no volien estar a l'institut,  podien acabar l'escolaritat als 14 anys.  Ara han d'estar fins els 16 anys i és més dificil treballar amb els alumnats que no volen seguir estudiant.

Com repercuteixen les noves tecnologies a l' Institut? 
Molt, ajuden al professorat a ensenyar i als alumnes a aprendre.

Et queda temps lliure després de treballar tant a l'Institut?
Sí,  jo busco el meu temps lliure.

Quins hobbis tens?  
M'agrada llegir i les activitats que més m'agraden són físiques, com anar a la muntanya o nedar.
 
M. Martínez