dilluns, 23 d’abril del 2012

REPORTATGE: Població de l'Hospitalet i Bellvitge

L'Hospitalet, ciutat amb diversitat cultural!

Avui, us oferirem un reportatge sobre la població que hi ha a la nostra ciutat i al nostre barri.
La població ha anat vairant molt durant els darrers anys degut a la immigració, això ha desencadenat en una important varietat de cultures.
Actualment (dades del  31 de desembre del 2008) Bellvitge alberga, sobre una superfície de 0,73 km², una població de 26.244 habitants, la qual cosa resulta en un densitat demogràfica de 36.002 hab/km².                                                
En els darrers 25 anys, Bellvitge ha anat perdent població gradualment, sent el barri d'Hospitalet que en termes absoluts ha perdut més habitants.


Hospitalet és el segon municipi de Catalunya en nombre d'habitants i el setzè d'Espanya amb 264.404 habitants en 12,49 km ². El 52,20% de la població ha nascut a Catalunya, el 27,37% procedeix de la resta d'Espanya. Un total de 53.380 habitants, el que significa el 20,43% de la població total del municipi, és immigrant (2006).
La distribució dels residents en el municipi és:
Espanyols: 201.572 habitants
Americans: 41.986 habitants
Africans: 7.991 habitants
Asiàtics: 6.260 habitants
Europeus no comunitaris: 3.504 habitants
Europeus comunitaris: 3.081 habitants                                                                                   
Oceànics: 10 habitants

   EL BARRI

El barri tal i com avui dia el coneixem va néixer l'estiu de 1964, quan l'empresa Inmobiliaria Ciudad Condal S.A. La construcció del polígon, que va ser concebut com una zona residencial, es va englobar dins un marc d'actuacions que es van portar a terme per a oferir habitatges als immigrants procedents de la resta d'Espanya - més de 126.000 persones el1964 - que venien a Catalunya a la recerca de treball. Els primers edificis foren ocupats durant el 1965. Va iniciar-ne la construcció, en uns terrenys que havia comprat prèviament als pagesos de la zona. Les primeres construccions es van aixecar al costat de l'ermita, prenent el carrer el nom d'aquesta - carrer de l'Ermita de Bellvitge-, i estenent-se per tota la part sud. Aquesta zona va prendre posteriorment el nom popular de "Bellvitge Vell". Posteriorment, l'any 1968 es va procedir a l'edificació dels terrenys de la part nord, on actualment hi ha l'avinguda Amèrica.
                                                                                                                          W.PRADA  i  G.NEUMANN